Privacidad

ES D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades personals a un fitxer responsabilitat de CENTSET que ha estat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’ informar-li sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.

L’informem també sobre els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de CENTSET, S.L., situat en C/ Catorze nº 1 – 08794 – Les Cabanyes del Penedès – BARCELONA.

L’informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.