CULTIVARE [ Domènech.Vidal ]

Imatge player: 
cultivare spot
Thumbnail: 
cultivare spot
Qualitat: 
Sistema: 
FPS: 
Color: 
Aspect ratio: 
Audio: 
Descripció: 
CULTIVARE [ Domènech.Vidal ] centset.com ladyssenyadora.com REALITZACIÓ I MUNTATGE // Jordi Cabestany DIRECCIÓ TÈCNICA I GUIÓ // Oriol Gallart COREOGRAFIA I INTÈRPRETS // Olga Álvarez i Joan Palau MÚSICA ORIGINAL // Miguel Marín CÀMERES // Jordi Cabestany i Toni Galitó ASSISTENT DE RODATGE // Ernest Gallart FOTOGRAFIA PERFORMANCE // Martina Matencio IMATGES VEREMA PENEDÈS // Domènech.Vidal POSTPRODUCCIÓ D'IMATGE I SO // Centset PROJECTE DOMÈNECH.VIDAL // Cultivare CONCEPTE // Domènech.Vidal - Ladyssenyadora - Centset DISSENY GRÀFIC I DIRECCIÓ D'ART // Ladyssenyadora EQUIP MARKETING I COMUNICACIÓ DOMÈNECH.VIDAL // Llum Delgado, Carles Gala i Irene Guallar IMPRESSIÓ ETIQUETES// Vidal & Armadans FOTOGRAFIA DE PRODUCTE // Marçal Font AGRAÏMENTS // Equip Domènech.Vidal